Közszereplők

közszereplők és az alexander-technika

„Az Alexander-technika nagy változást hozott a mindennapi létemben. Tudatos megközelítése sokkal higgadtabbá tett, fejlesztette a koncentrációmat és segítségével tisztábban vagyok képes érzékelni a saját közérzetemet. Hálás vagyok mindezekért.”

Joan Bakewell, televíziós, újságíró

A politikusok, a médiában dolgozók az Alexander módszer elsajátításával fejleszthetik non-verbális kommunikációjukat, mely mondanivalójuk elfogadtatásához, hitelességéhez nélkülözhetetlen. A technika segíti őket abban, hogy “tetten érjék” előnytelen beidegződéseket (hanyag tartás, zárt karok, merev testtartás, hadarás, mimika, kapkodó légzés, az ingerekre való azonnali, átgondolatlan reakciók, stb).

Tudjon meg többet