Alexander-technika tanárképzés 2012 – 2022

Alexander-technika tanárképzésA képzési program figyelembe vette az Alexander-technika tanárok nemzetközi képesítési követelményeit (STAT), az Alexander-technika Tanárok Egyesülete (ATE) képzésre vonatkozó útmutatásait, valamint felhasználta a Felnőttképzési Akkreditáló Testület PA-8655 számon nyilvántartott képzési programját (2013-2017). 
A képzés helyszíne: Alexander-technika Tanárok Egyesülete
1136. Budapest, Szent István park 26.

Megszerezhető kompetenciák

A képzésben részt vevő

 • ismeri az Alexander-technika tanítás korszerű szemléletét,
 • ismeri a helytelen testhasználatból fakadó egészségkárosító tényezőket,
 • ismeri az egészséges emberi szervezet alapvető testi, lelki működését,
 • ismeri az egészség megőrzésének és fejlesztésének alapvető módszereit,
 • képes a helytelen testhasználat okozta egészségi problémák felismerésére és korrekciójára,
 • képes a helyes testtartás megtanítására,
 • képes az Alexander-technikával kapcsolatos egészségfejlesztési projektek kidolgozására és megvalósítására,
 • képes az Alexander-technika módszereit alkalmazni,
 • képes a módszerhez kapcsolódó etikai és kommunikációs ismeretek alkalmazására.
Majer Attila Alexander-technika tanár Szeged
Majer Attila, 2014
Csárádi Mónika Alexander-technika tanár
Csárádi Mónika (középen) 2016
Balogh Diána és Földessy Nikoletta, 2017
Závodszky Rita, 2018
Tringer Adrienn, 2019
Méhész Eszter, Kovács Kinga, Angster Erzsébet, 2019
Dr.Papp Nóra és Kopócsy Rita, 2021

Oktatók

 • Gusztos Éva,
 • Heincz Orsolya,
 • Hegedűs Zoltán,
 • Kepes Júlia,
 • Majer Attila
 • Pető Judit

A képzés sikeres elvégzése után tanúsítványt adtunk, melynek birtokában Alexander-tanár tevékenység folytatható. A program elvégzését igazoló okirat a képzési programban leírt feltételek együttes teljesülése – hiányzás mértéke, jelenléti ív aláírása, sikeres záróvizsga, szakdolgozat elkészítése – esetén volt kiadható.

 • Minimum középfokú iskolai végzettség, érettségi.
 • Általános jó egészségi állapot.
 • Előzetesen elvárt ismeretek: 80 órás Alexander-technika órán elsajátított ismeretek, sajátélmény.

Tantárgyak:

 • F.M. Alexander munkáinak feldolgozása
 • Anatómia
 • Egészségfejlesztés
 • Pszichológia (Bevezetés a pszichológiába, Egészségpszichológia, Önismeret)
 • Gyakorlati órák