Az Alexander módszer: a technika

Az Alexander módszer annak a fizikai és lelki feszültségnek a feloldására szolgál, amely a legtöbb emberben felgyülemlik élete során. Anélkül, hogy tudatában volnánk, jelentős mértékben beavatkozunk mozgásunk természetes folyamatába, holott nincs vonzóbb a harmonikusan, koordináltan mozgó embernél.

Egyensúly – Stabilitás – Harmónia

Általában nem teszünk semmit az öntudatlan izomfeszültség ellen, amely egy idő múlva életünk minőségére is kihat.
Az Alexander-technika egy olyan pszichofizikai módszer, amely a hibás, diszfunkcionális testtartási szokások, mozgásminták tudatosításával, s ezek elhagyásával az optimális mozgásminta kialakulását eredményezi. Egyszerű, gyakorlati módszer, amely segít visszaállítani a mozgás szabadságát s csökkenteni a felesleges feszültségeket a testben.

A nem megfelelő testhasználat során kialakult mozgás-megszokásaink közismerten sok problémát okozhatnak: mint pl. túlzott izomfeszültséget, kimerültséget, eredménytelen izomkoordinációt, rossz testtartást és különféle mozgásszervi fájdalmakat, s maga a fájdalom is létrehozhat különböző kényszer-izomtartásokat.

Bizonyos mozgásmintáink, reakcióink idővel automatikussá válnak, és megszokott testérzetet eredményeznek. Így kezdődik a diszfunkcionális testhasználat kialakulása: megbomlik a fej, a nyak, és a gerinc természetes kapcsolata, amely alapvetően befolyásolja a mozgáskoordinációt, egyensúlyt, az izmok megfelelő tónusosságát, az ízületek szabadságát. A problémát az okozza, hogy általában nem vagyunk tudatában a hibás testhasználatnak, s ezért nem is változtatunk rajta.

Az Alexander tanár segít felismerni és elengedni a felesleges feszültségeket, a kényszer-izomtartásokat, miközben arra törekszik, hogy a tanítvány idővel egyedül is képes legyen önmaga megújult, tudatos használatára.

A testi-lelki kölcsönhatásnak legnyilvánvalóbb területét az ember tartó- és mozgásszerv-rendszere alkotja. Itt mutatkozik meg a stabilitás (nyugalom, erő) s a dinamika (mozgás, rugalmasság) legtisztább összefüggése. Az ember testtartása messzemenően lelki állapotának kifejezője. A hát adja az ember tartását, támaszát és egyben meghatározza egyenes járását is. A hát állapota ugyanakkor kifejezi a belső tartást és a külvilághoz való viszonyt is. A mindennapok során sok példát láthatunk a depressziós, szorongó ember görnyedt, feszült testtartására, vagy akár a kamaszok jellegzetes hanyag tartására.

A személyiség, a testi- és lelkiállapot e kölcsönhatását a magyar nyelv is szépen kifejezi: „nyakas ember”, „gerinces ember”, „fennhordja az orrát”, „lógatja az orrát”, „derekasan dolgozik”, „kiáll az igazáért”. Sőt az egész emberi viselkedésre is olyan szóképet használunk – a „magatartás” szót-, melyben szintén benne van a tartás, önmagunk helyes használata.

Személyes sorsunk alakulása választások sorozata. Döntéseinket sok esetben az életünk során kialakult megszokásaink befolyásolják. Az Alexander-technika gyakorlati alkalmazása hozzásegít minket ahhoz, hogy ezeket a megszokásokat felismerjük és elhagyjuk. Az ún. „stop” adás technikája – amellyel monitorozhatjuk az éppen zajló folyamatot, hogy megakadályozzuk magunkat abban, hogy a cselekvést a megszokott módon végrehajtsuk– a késleltetés lehetőségét és az adekvát válasz lehetőségét kínálja. Az önreflexió folyamatos önvizsgálattal jár, s ez segíti az önelfogadást. A tudatos kontroll a környezet fölötti uralom, a kompetencia és az autonómia érzését erősíti. Ezek a készségek hozzásegítenek minket ahhoz, hogy a megszokások rabságától felszabadulva, tudatos döntéseket hozzunk és életünk irányítását saját kezünkbe vegyük.